Nemoc šílených krav, známá také jako bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), není pouze problémem skotů. Tato zákeřná nemoc se objevuje také u lidí, což z ní činí dvojitou hrozbu. Ačkoliv od jejího objevení byla provedena opatření k omezení šíření, je stále nutné být ostražitý a informovaný.

Více informací o lidské formě nemoci šílených krav se dozvíte z následujícího YouTube videa – kanál Top 5 Best

Zdroj: Youtube

Co je nemoc šílených krav?

Nemoc šílených krav je progresivní neurologické onemocnění, které postihuje hovězí dobytek. Jedná se o jednu z nejznámějších forem tzv. spongiformní encefalopatie, což jsou podle studie z roku 2019 skupiny onemocnění způsobené abnormálními bílkovinami nazývanými priony. Studie uvádí, že priony jsou specifické bílkoviny, které mají schopnost změnit normální strukturu bílkovin v mozku na abnormální formy. Tím dochází k hromadění těchto abnormálních bílkovin, což vede k postupnému poškozování nervové tkáně a vzniku charakteristických děravých struktur, které jsou pozorovatelné pod mikroskopem.

Vše začalo v Británii

BSE byla podle studie poprvé diagnostikována v Británii v 80. letech 20. století a od té doby byla identifikována i v dalších částech světa. Onemocnění vypuklo u krav, které byly krmeny masokostní moučkou vyrobenou z těl ovcí nakažených onemocněním zvané skrapie. V tomto krmivu se vyskytovaly priony, kterými se krávy později nakazily. Toto onemocnění vyvolalo v minulosti obavy veřejnosti a způsobilo významné ekonomické ztráty v zemědělství. I přes opatření, která byla přijata k omezení šíření onemocnění, zůstává nemoc šílených krav předmětem zájmu vědecké komunity a veřejnosti, a to zejména v souvislosti s potenciálním rizikem pro lidské zdraví.

Příznaky nemoci

Symptomy nemoci šílených krav se obvykle projevují až po delší době, někdy až po několika letech od nákazy. Mezi hlavní příznaky podle studie z roku 2019 patří změny chování, poruchy pohybu a ztráta koordinace. Tyto příznaky se postupně zhoršují a postižené zvíře nakonec ztrácí schopnost stát nebo jíst a dochází k úmrtí.

Nemoc šílených krav u člověka

Pokud člověk konzumuje infikované maso, projeví se u něj Creutzfeld-Jakobova choroba (CJD), lidská varianta nemoci šílených krav. Mezi rizikové faktory patří tkáně, jako je mozek, mícha, brzlík nebo svalovina kontaminovaná nervovou tkání, které jsou považované za nejvíce infekční a zvyšují riziko přenosu onemocnění.

Podle výzkumu z roku 2001 je Creutzfeld-Jakobova choroba vzácné, ale smrtelné neurodegenerativní onemocnění, které postihuje centrální nervový systém. Tato choroba je pojmenována po dvou lékařích, kteří poprvé popsali její příznaky v roce 1920 - Hansi Gerhardu Creutzfeldtovi a Alfonsovi Jakobovi.

Příznaky CJD se obvykle projevují postupně a podle výzkumu z roku 2001 zahrnují změny v chování, jako je deprese, úzkosti a agresivita, poruchy paměti, poruchy řeči, ztrátu koordinace a svalové slabosti.

Postižení jedinci se podle výzkumu také často potýkají s demencí a úpadkem kognitivních funkcí. Tyto symptomy se postupem času zhoršují a vedou k úplné ztrátě schopnosti pohybu a komunikace. V konečném stádiu člověk jen leží, nevnímá a smrt je bohužel nevyhnutelná.

Diagnóza a léčba

Diagnóza CJD je obtížná, zejména v raných stádiích onemocnění, kdy jsou příznaky podobné jiným neurologickým onemocněním. Diagnostické metody zahrnují neurologické vyšetření, zobrazovací techniky jako je magnetická rezonance nebo EEG, a případně i biopsii mozku.

Bohužel neexistuje žádná léčba, která by onemocnění mohla zastavit. Léčba je zaměřena spíše na zmírnění symptomů a zlepšení kvality života pacientů. Pro pomoc pacientům a jejich blízkým vypořádat se s touto těžkou chorobou je také poskytována podpora a péče zdravotními pracovníky.

Zdroje: YouTube.com, webmd.com, mayoclinic.org