Panická porucha je stav, který ovlivňuje tisíce lidí po celém světě. Tento komplexní syndrom, charakterizovaný opakujícími se epizodami intenzivní úzkosti a strachu, výrazně ovlivňuje kvalitu života postižených jedinců.

Jak si pomoci při záchvatu úzkosti, se dozvíte v YouTube videu – kanál Hana Winkel.

Zdroj: Youtube

Co je panická porucha?

Studie z roku 2023 uvádí, že panická porucha je typ úzkostné poruchy, která se projevuje nečekanými a opakujícími se epizodami panického strachu nebo úzkosti, často doprovázené fyzickými symptomy, jako je bušení srdce, pocení a dušnost. Tyto epizody jsou natolik intenzivní, že vedou k pocitu ztráty kontroly nebo strachu z úmrtí.

Příčiny

V náchylnosti k úzkostným poruchám hrají podle studie důležitou roli genetické predispozice. Studie uvádí, že lidé s rodinnou anamnézou panické poruchy mají vyšší riziko jejího rozvoje.

Studie uvádí, že v patogenezi panické poruchy hrají roli také poruchy v regulaci neurotransmiterů, zejména serotoninu a noradrenalinu. Nerovnováha těchto neurotransmiterů vede k přehnaným reakcím na stresové situace a vyvolává symptomy úzkosti a paniky.

Vznik panické poruchy vyvolávají životní události a prostředí, ve kterém člověk žije. Studie uvádí, že stresující události, jako je traumatický zážitek, ztráta blízké osoby nebo finanční problémy riziko rozvoje úzkostných poruch výrazně zvyšují.

Příznaky

Výzkum z roku 2022 uvádí, že jedinci zažívají náhlé pocity úzkosti a strachu. Panické záchvaty se často objevují náhle bez zjevného důvodu.

Dalším častým příznakem je podle výzkumu bušení srdce. Tento intenzivní srdeční tep je vnímán jako nebezpečný a postižený jedinec má strach, že umře.

Lidé s panickou poruchou podle výzkumu zažívají také pocity dušnosti, pocení, závratě či nevolnosti, bolesti či nepříjemný pocit v hrudníku, teplotní změny (horkost nebo chlad) a třes.

Diagnóza panické poruchy

Psychiatr nebo psycholog provede detailní rozhovor s pacientem, aby pochopil frekvenci, intenzitu a povahu panických záchvatů. Důležité je také zjistit, zda se u pacienta vyskytují další symptomy úzkostné poruchy nebo dalších psychických onemocnění.

Lékař provede fyzikální vyšetření, aby vyloučil fyzické příčiny symptomů, které by mohly napodobovat projevy panické poruchy, jako je například hyperthyreóza (nadměrná aktivita štítné žlázy).

Diagnostická kritéria pro panickou poruchu jsou stanovena v diagnostickém manuálu DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Kritéria zahrnují opakující se nečekané panické záchvaty a dlouhodobou úzkost spojenou s obavou z dalších záchvatů, změny chování kvůli obavám a další specifické symptomy.

Léčba

Léčba panické poruchy podle studie z roku 2023 zahrnuje kombinaci léků, psychoterapie a změn v životním stylu. Cílem léčby je snížit frekvenci a intenzitu panických záchvatů, zlepšit kvalitu života a zvládání symptomatické úzkosti.

Při léčbě se doporučuje kognitivně behaviorální terapie. Jedná se o terapeutický přístup zaměřený na identifikaci a změnu negativních myšlenkových vzorců spojených s úzkostí a panickými záchvaty. Další terapií je expoziční terapie, která pomáhá pacientům se postupně vystavovat situacím nebo místům, které vyvolávají jejich úzkost, a snížit tak jejich reaktivitu.

Lékař také předepíše antidepresiva. K dlouhodobému snížení úzkostných symptomů jsou předepisovány léky jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo serotonin-noradrenalinové reuptake inhibitory.

Krátkodobě k okamžitému zmírnění akutních panických záchvatů mohou být předepisovány benzodiazepiny. Jejich dlouhodobé užívání je ale omezené, a to kvůli riziku závislosti.

Doporučovány jsou také změny v životním stylu, jako pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava a dostatek spánku. To vše pomůže snížit celkovou úroveň úzkosti. Pomoci mohou také relaxační techniky, jako je meditace, hluboké dýchání a progresivní relaxace svalů.

Zdroje: YouTube.com, nhs.uk, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org