Syndrom pica je neurologické onemocnění charakterizované trvalou touhou jíst nejedlé látky. To může zahrnovat chuť například na hlínu, písek, křídový prášek, kameny, vlasy, lepidlo, barvy a další látky. Tento syndrom může postihnout lidi všech věkových skupin, ale je nejčastěji pozorován u dětí, těhotných žen a lidí s určitými mentálními nebo vývojovými poruchami.

Jak se projevuje pica syndrom, dozvíte v tomto YouTube videu - kanál JJ Medicine:

Zdroj: Youtube

Příčiny a faktory 

Přesné příčiny syndromu pica nejsou úplně jasné, ale existuje několik faktorů, které mohou hrát roli v jeho vzniku.

Nedostatek živin

Nedostatek živin, jako je železo, zinek nebo vápník, může podle studií vést k neobvyklým chutím a touhám po nejedlých látkách. Pokud tělo nedostává dostatek živin, kompenzuje to tím, že vyvolává touhu po látkách, které by mohly obsahovat tyto chybějící látky. Například touha po hlíně může signalizovat nedostatek minerálů v těle, které jsou obsaženy v hlíně.

Psychické poruchy

Studie ukazují, že psychické poruchy, jako je například autismus, schizofrenie nebo trichotilomanie (nutkavá touha trhat si vlasy), mohou být spojeny se syndromem pica. Tyto poruchy ovlivňují vnímání potravy a vedou k neobvyklým stravovacím chováním. U lidí s těmito poruchami může syndrom pica být jakýmsi způsobem sebeuplatňování, kompenzace nebo zvládání stresu.

Těhotenství

Syndrom pica je podle studií také častý u těhotných žen a má neblahý vliv na matku i plod. Tento jev, známý jako "těhotenská pica", může být spojen s hormonálními změnami a nedostatkem živin během těhotenství. Těhotenství může zvýšit potřebu těla po určitých minerálech a vitamínech.

Environmentální faktory

Prostředí a kultura mohou hrát roli v rozvoji syndromu pica. Například v některých komunitách bývá konzumace hlíny nebo písku považována za normální chování a může být součástí tradiční léčby nebo rituálů. Okolní prostředí může ovlivnit vnímání potravy a chutí.

Dopady na zdraví

Syndrom pica může mít vážné dopady na zdraví, včetně otrav, zažívacích potíží, poruch trávení a poškození zažívacího traktu. Konzumace nejedlých látek může vést k toxickým účinkům v těle, poškození sliznic a dokonce i život ohrožujícím stavům, jako jsou střevní blokády nebo otravy těžkými kovy. Nedostatek živin způsobený tímto chováním může mít dalekosáhlé důsledky pro zdraví, včetně poruch výživy, oslabení imunitního systému a dalších potíží spojených s nedostatkem živin.

Diagnóza

Diagnóza syndromu pica zahrnuje komplexní hodnocení lékařem, který se může spoléhat na kombinaci anamnézy, fyzického vyšetření a laboratorních testů. Lékař se nejprve pokusí porozumět historii pacienta, včetně jeho stravovacích návyků, životního prostředí a případných psychických poruch. Fyzické vyšetření může odhalit příznaky, jako jsou známky otravy, poškození zubů nebo střevních potíží. Laboratorní testy se provádějí k posouzení hladiny živin v těle a identifikaci možných toxických látek.

Léčba

Léčba syndromu pica zahrnuje kombinaci lékařského ošetření, psychoterapie a podpory ze strany rodiny a komunity. Pokud je zjištěn nedostatek živin, lékař může doporučit doplnění těchto látek formou léků nebo změnou stravovacích návyků. Psychoterapie, včetně kognitivně-behaviorální terapie, může pomoci identifikovat a řešit základní psychické problémy spojené se syndromem pica a vyvinout zdravější stravovací návyky. V některých případech mohou být předepsány léky, jako jsou antidepresiva nebo antipsychotika, ke zmírnění příznaků spojených s psychickými poruchami.

Zdroje: www.youtube.com, my.clevelandclinic.org, www.liftea.cz, www.webmd.com