Pistol squat je varianta jednonohého dřepu, která se provádí s jednou nohou nataženou před tělem. Cílem je spustit se do dřepu s jednou nohou a zároveň udržet rovnováhu a stabilitu těla. Tento cvik je nejen výzvou pro svaly dolní části těla, ale také posiluje jádro a zlepšuje celkovou koordinaci pohybů.

Zacvičte si společně s tímto videem na YouTube - kanál LittleTFitness:

Zdroj: Youtube

Jak správně provádět pistol squat?

Pistol squat je náročnější cvik, který vyžaduje správnou techniku a stabilitu. Postavte se rovně s nohama v šíři ramen a jednu nohu vystrčte před tělo. Pomalu se spouštějte dolů, držte páteř rovně a těžiště přesuňte směrem dozadu. Snažte se udržet rovnováhu a stabilitu těla a poté se pomocí síly nohy vraťte zpět do stoje. Opakujte cvik na obě strany. Je důležité cvičit pozorně a postupně zvyšovat obtížnost cviku, aby se minimalizovalo riziko zranění a dosáhlo se maximálního efektu na svaly a stabilitu těla. 

Jaký je účinek pistol squat?

Posílení svalů dolní poloviny těla

Pistol squat je efektivní cvik pro posílení různých svalových skupin v dolní části těla. Při jeho provádění se aktivně zapojují kvadriceps, což pomáhá posilovat přední část stehen. Studie ukazují, že tento cvik také zahrnuje zapojení hamstringů a svalů hýždí, což může přispět k celkovému posílení dolní poloviny těla.

Zlepšení stability a rovnováhy

Provádění cviku na jedné noze vyžaduje vysokou míru stability a rovnováhy, což přispívá k posílení svalů a stabilizátorů, které udržují tělo vyvážené během cvičení. Zlepšení stability a rovnováhy je nejen důležité pro správné provedení pistol squatu, ale může také přinést výhody do běžného života.

Zvyšuje flexibilitu

Tento cvik zahrnuje široký rozsah pohybu v kolenou a kyčlích, což postupně přispívá k rozvoji flexibilních schopností těchto kloubů. Díky opakovanému provádění pistol squatu dochází podle studií k postupnému prodlužování svalů a vazů v oblasti kolen a kyčlí, což může snížit ztuhlost a zvýšit rozsah pohybu v těchto oblastech. Zvýšená flexibilita v kolenou a kyčlích pak může přinést výhody nejen při provádění pistol squatu samotného, ale také při jiných cvičeních a běžných každodenních aktivitách.

Zvyšuje koordinaci

Provádění tohoto cviku vyžaduje podle studií synchronizaci pohybů různých svalových skupin a správnou kontrolu nad tělem, což přináší výzvu pro koordinační schopnosti. Opakované provádění pistol squatu pomáhá vytvářet lepší propojení mezi mozkem a svaly, což v konečném důsledku přispívá k lepší koordinaci pohybů a lepšímu řízení těla. Zlepšená koordinace může přinést výhody nejen při cvičení, ale také v běžných životních situacích, jako je udržení rovnováhy a kontrola nad tělem při různých činnostech.

Funkční posílení

Pistol squat posiluje svaly, které jsou zapojeny při každodenních pohybech a aktivitách, jako je chůze, běh a stání. Posílení těchto svalů může přinést významné výhody pro celkovou fyzickou kondici a výkonnost.

Zdroje: www.youtube.com, www.healthshots.com, www.trainheroic.com, barbend.com