Plazma je tekutá část krve, která přenáší různé látky, jako jsou proteiny, enzymy a protilátky, přičemž hraje klíčovou roli v imunitní odpovědi těla a transportu živin. Proces darování plazmy zahrnuje extrakci krve, která je poté zpracována tak, aby byla oddělena plazma od krvinek, které jsou následně vráceny dárci. Tento proces může trvat asi 1 až 2 hodiny a opakované dárcovství je možné podle individuálního zdravotního stavu.

Rizika spojená s darováním plazmy se dozvíte v tomto YouTube videu - kanál Zach Johnson:

Zdroj: Youtube

Nevolnost

Darování plazmy je pro mnoho lidí obdivuhodným způsobem, jak pomoci ostatním, ale není bez rizik. Mezi časté nežádoucí účinky patří nevolnost, která může následovat po procesu odstranění plazmy z krve. Příčinou nevolnosti může být podle studií změna objemu tekutin v těle, která může dočasně narušit rovnováhu elektrolytů a dalších důležitých látek v krevním oběhu. Pocity nevolnosti se mohou lišit od mírných až po středně silné a mohou být způsobeny také stresovými reakcemi těla na samotný proces darování.

Dehydratace

Proces extrakce plazmy z krve zahrnuje odstranění velkého množství tekutin, které jsou důležité pro udržení hydratace těla. Nedostatečná hydratace může vést k různým nepříjemným symptomům, včetně závratí, slabosti, sucho v ústech a problémů s koncentrací. Podle studií je důležité, aby dárci před a po darování dostatečně pili vodu, aby minimalizovali riziko dehydratace. Správná hydratace může také pomoci rychleji obnovit ztracené tekutiny a živiny v těle a minimalizovat nepříjemné účinky spojené s darováním plazmy.

Únava a slabost

Po darování plazmy mohou někteří lidé pociťovat únavu a slabost. Tento stav je důsledkem ztráty živin a tekutin, které jsou obsaženy v plazmě. Darování plazmy může vyvolat dočasnou nerovnováhu v tělesných procesech, což může vést k pocitu únavy a snížené fyzické výkonnosti. Je důležité, aby dárci po darování poskytli tělu dostatek času k odpočinku a obnově. Doporučuje se vyhnout se náročným fyzickým aktivitám a poskytnout tělu potřebný čas k regeneraci.

Změny v krevním tlaku

Proces odstranění plazmy z krve může mít krátkodobý vliv na krevní tlak. Někteří dárci mohou podle studií zažít pokles krevního tlaku počátkem nebo během samotného darování. Tento pokles může být způsoben ztrátou objemu tekutin, které jsou součástí extrahované plazmy. Změna krevního tlaku může vyvolat nežádoucí symptomy, jako jsou závratě, pocit slabosti nebo nevolnost. 

Alergické reakce

Někteří dárci mohou být citliví na chemikálie používané k dezinfekci a přípravě místa vpichu jehly. Tato citlivost často vede k alergickým reakcím, které se mohou projevovat jako zarudnutí, svědění, otok nebo vyrážky v oblasti vpichu. Je důležité, aby dárci informovali zdravotnický personál o jakýchkoli předchozích alergiích nebo citlivostech na chemikálie. Zdravotnický personál by měl před darováním plazmy provést odpovídající vyšetření a diskusi o možných rizicích alergických reakcí. 

Ochlazení a pocit slabosti

Po darování plazmy může být některým dárcům nepříjemně chladno a mohou pociťovat celkový pocit slabosti. Tento stav může být důsledkem ztráty tekutin a živin, které jsou obsaženy v extrahované plazmě. Během procesu darování může dojít k narušení tepelné rovnováhy těla, což způsobuje chlad a zvýšenou citlivost na teplotní změny. Zdravotnický personál by měl dárcům poskytnout dostatečné prostředky k udržení tepelné pohody, včetně teplých přikrývek a pokynů k postupnému návratu k normálním aktivitám.

Zdroje: YouTube, www.healthline.com, www.webmd.com, www.plasmahero.org