Tato základní energetická spotřeba je zásadní pro zajištění našich nejnutnějších potřeb. Bez dostatečného množství energie z bazálního metabolismu by naše tělo nemohlo plnit své základní funkce.

Na video od Brigitte NP jak zrychlit metabolismus se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Jak zjistit hodnotu svého bazálního metabolismu

Existuje několik metod pro stanovení hodnoty bazálního metabolismu. Jedna z nejběžnějších metod vychází z věku, hmotnosti a výšky jedince. Jde o Harris–Benedictovu rovnici.

Pro muže: BM (kcal/den) = 66,5 + 13,8 x hmotnost (kg) + 5,0 x výška (cm) – 6,8 x věk (let)

Pro ženy: BM (kcal/den) = 655 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,8 x výška (cm) – 4,7 x věk (let)

Tato rovnice poskytuje odhad denního energetického příjmu potřebného pro základní fungování těla.

Je však důležité si uvědomit, že tato hodnota je pouze orientační a že reálná spotřeba energie může být ovlivněna různými faktory a životním stylem.

Jak ovlivňují různé faktory hodnotu bazálního metabolismu

Hodnota bazálního metabolismu je individuální a závisí na mnoha proměnných. Jedním z faktorů, který může ovlivnit hodnotu bazálního metabolismu, je hladina svalové hmoty. Svaly spalují více energie než tuk, což znamená, že osoby s vyšším podílem svalové hmoty mají obvykle vyšší bazální metabolismus.

Dalším důležitým faktorem je funkce orgánové soustavy, která je ovlivněna kvalitou stravy, přívodem živin a schopností těla odpočívat. Správný poměr makroživin (sacharidy, bílkoviny, tuky) a mikroživin (vitamíny, minerály) je klíčový pro udržení zdravého bazálního metabolismu.

Způsoby podpory a zvyšování bazálního metabolismu

Zvýšení svalové hmoty a údržba její kvality hraje klíčovou roli ve zvyšování bazálního metabolismu. Silový trénink je proto důležitou součástí každého cvičebního plánu.

Dalším způsobem je optimalizace funkce orgánové soustavy, což zahrnuje správnou stravu, dostatečný přívod živin a odpočinek. Péče o hormonální rovnováhu, zejména štítnou žlázu, může také pozitivně ovlivnit bazální metabolismus.

Zásadní role bazálního metabolismu

Celkově lze říci, že bazální metabolismus hraje zásadní roli v našem zdraví. I když máme různou genetickou predispozici, můžeme svými rozhodnutími a životním stylem ovlivnit bazální metabolismus a tím i celkové zdraví. Je důležité si uvědomit, že rychlé diety nejsou řešením pro jeho zvýšení. Místo toho bychom se měli soustředit na zdravé stravovací a cvičební návyky, což jsou klíčové faktory pro optimální funkci našeho bazálního metabolismu. Jeho udržování a podpora je klíčem k dlouhodobému zdraví a vitalitě.

Zdroj: www.youtube.com, www.aktin.cz, www.euro.cz