Postcovidový syndrom zahrnuje mnoho přetrvávajících příznaků, které někteří lidé zažívají po prodělání covidu-19. Tento syndrom může ovlivnit různé části těla a mít různé projevy, které mohou zahrnovat fyzické i psychické symptomy. I když se postcovidový syndrom často spojuje s těžkými případy onemocnění, může postihnout i ty, kteří prodělali mírnou formu nemoci.

O kompletní postcovidové terapii se dozvíte více v tomto YouTube videu - kanál FYZIO KLINIK:

Zdroj: Youtube

Možné příznaky

Postcovidový syndrom může mít širokou škálu příznaků, které se liší mezi jednotlivými lidmi. Některé z nejčastějších příznaků zahrnují:

Únava a slabost

Únava a slabost jsou podle studií častými příznaky postcovidového syndromu a mohou trvat i několik měsíců po prodělání akutní fáze nemoci. Tato úroveň únavy není obvyklá a může být velmi obtížné ji překonat. Lidé mohou pociťovat vyčerpání i po krátkých fyzických aktivitách nebo dokonce po jednoduchých každodenních úkolech. 

Dušnost a potíže s dechem

Někteří lidé se mohou cítit, jako by nedostávali dostatečné množství vzduchu, a mohou mít potíže s dýcháním i při lehké fyzické aktivitě nebo během odpočinku. Dušnost může být podle studií doprovázena i jinými příznaky, jako je rychlé dýchání, neklidné chování a pocit úzkosti.

Bolesti svalů a kloubů

Bolesti svalů a kloubů mohou být podle studií mírné až silné a mohou ovlivnit různé části těla. Bývají způsobeny zánětem nebo poškozením tkání způsobeným infekcí či mohou být důsledkem dlouhodobého stresu a únavy na tělo.

Obtížné myšlení a paměťové potíže

Někteří lidé s postcovidovým syndromem hlásí podle výzkumů problémy s koncentrací a zapomínáním. Tento jev je někdy nazýván jako "mozková mlha" a může být důsledkem únavy, stresu nebo poškození mozku způsobeného infekcí. Tato porucha kognitivních funkcí negativně ovlivňuje každodenní život.

Náladovost a duševní problémy

Problémy s náladou a duševním zdravím jsou běžným doprovodným jevem postcovidového syndromu. Deprese, úzkost a další duševní problémy jsou důsledkem fyzických dopadů onemocnění, stresu z dlouhodobých následků nemoci a sociální izolace. Tito pacienti se mohou cítit zoufale, bezmocně a izolovaně, což může vést k dalším komplikacím duševního zdraví. 

Další příznaky

Kromě výše uvedených příznaků mohou lidé s postcovidovým syndromem trpět i dalšími obtížemi, které mohou ovlivnit různé části jejich života. Mezi tyto další příznaky mohou patřit bolest na hrudi, palpitace, poruchy spánku, potíže s trávením, ztráta chuti k jídlu, změny nálady a další. Tyto symptomy mohou být různorodé a mohou se lišit mezi jednotlivými jedinci, ale mohou značně ovlivnit kvalitu života postižených jedinců. 

Diagnóza a léčba 

Diagnóza postcovidového syndromu může být obtížná, protože příznaky mohou být různorodé a nepředvídatelné. Lékaři mohou provést důkladnou lékařskou anamnézu, fyzické vyšetření a různé testy, aby vyloučili jiné možné příčiny příznaků. Léčba postcovidového syndromu může zahrnovat kombinaci léků, fyzioterapie, kognitivní terapie a další intervence zaměřené na zmírnění specifických příznaků a zlepšení celkového stavu pacienta.

Zdroje: www.youtube.com, www.nzip.cz, www.zzmv.cz