Retinální migréna je forma migrény, která způsobuje v jednom oku či v obou očích dočasnou ztrátu zraku nebo rozostřené vidění. Obraz, který vidíme, je náhle rozmazaný, můžeme vidět i blikající světla, jiskření nebo zvířecí tvary. Studie ukazují, že tyto epizody mohou trvat několik minut až hodin a mohou být doprovázeny intenzivní bolestí hlavy, která se často nazývá migrenózní aura.

O retinální migréně se dozvíte více v tomto YouTube videu - kanál Michael Chua, MD:

Zdroj: Youtube

Co způsobuje retinální migrénu?

Retinální migréna, i když je fascinujícím fenoménem, zůstává stále relativně záhadným jevem. Přesto jsou známy některé faktory, které ji mohou vyvolat. 

Vaskulární změny

Retinální migréna je často spojována s vaskulárními změnami, které ovlivňují krevní oběh v oku a mozku. Tyto změny mohou zahrnovat dočasnou kontrakci nebo roztažení cév, což vede k nedostatečnému krevnímu zásobení sítnice. To může způsobit dočasnou dysfunkci sítnice a následnou chvilkovou ztrátu zraku.

Genetická predispozice

Genetická predispozice hraje také důležitou roli v riziku vzniku retinální migrény. Pokud máte rodinnou historii migrén, zejména migrén s aurou, máte vyšší pravděpodobnost, že budete trpět i retinální migrénou. Genetické faktory mohou ovlivňovat citlivost cév v oku a mozku na různé spouštěče migrény.

Spouštěcí faktory

Existuje mnoho spouštěcích faktorů, které mohou vyvolat epizodu retinální migrény. Mezi nejznámější patří stres, nedostatek spánku, změny v jídelníčku (například konzumace určitých potravin nebo nápojů), změny v prostředí (například změny ve světelných podmínkách) nebo hormonální změny, jako je menstruace u žen. Tyto faktory mohou vyvolat změny v cévním systému, což může vést k migrénové epizodě, včetně retinální migrény.

Příznaky retinální migrény

Chvilková ztráta zraku

Retinální migréna často začíná chvilkovou ztrátou zraku nebo částečnou slepotou v jednom oku či v obou očích, jak dokazují studie. Tato dočasná slepota může být děsivým a znepokojujícím zážitkem, protože může způsobit úzkost a nejistotu. Pacient vidí rozmazané obrazy, má potíže se soustředěním nebo dokonce úplně ztratí zrak. Tento příznak obvykle přetrvává několik minut až hodin.

Rozostřené vidění

Dalším běžným příznakem retinální migrény je rozostřené vidění. Rozostřené vidění může být také doprovázeno pocitem tlaku nebo napětí v oku. Tento příznak je obtěžující a omezující, protože ovlivňuje schopnost číst, psát nebo provádět každodenní úkoly.

Migrenózní aura

Výzkumy ukazují, že mnoho lidí trpících retinální migrénou zažívá migrenózní auru, což je soubor neurologických příznaků, které předcházejí bolesti hlavy. Aura může zahrnovat vizuální jevy, jako jsou blikající světla, jiskření, geometrické vzory nebo zvířecí tvary. Může se také objevit necitlivost, slabost nebo brnění na jedné straně těla. Tato aura přetrvává několik minut až hodin a může být obtěžující a rušivá, zejména pokud se objeví v pracovním nebo sociálním prostředí.

Bolest hlavy

Bolest hlavy může být pulzující, tlaková nebo tupá a může se objevit v jedné části hlavy nebo se šířit na obě strany. Někteří pacienti trpí intenzivní bolestí, zatímco jiní mohou pociťovat mírnější nepohodlí. Bolest hlavy bývá někdy doprovázena dalšími symptomy migrény, jako je nevolnost, zvracení, citlivost na světlo nebo zvuky a zhoršení při pohybu. 

Další příznaky migrény

Kromě výše uvedených příznaků může retinální migréna zahrnovat i další běžné příznaky migrény, jako je citlivost na světlo nebo zvuky a zhoršení při pohybu. Tyto příznaky mohou přetrvávat během celého průběhu migrény a významně ovlivnit každodenní život. Je důležité si uvědomit, že příznaky retinální migrény se mohou u každého jedince lišit a mohou se také lišit v jednotlivých epizodách. 

Jak se léčí?

Léčba retinální migrény se často zaměřuje na řízení a zmírňování příznaků, stejně jako na prevenci budoucích epizod. To může zahrnovat léky proti migréně, jako jsou triptany, nebo léky na prevenci migrény, jako jsou betablokátory nebo antidepresiva. Dále může být doporučeno snížení stresu a vyhýbání se spouštěcím faktorům migrény.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud máte podezření, že trpíte retinální migrénou nebo pokud se u vás objeví epizoda dočasné ztráty zraku nebo rozostřeného vidění, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. I když se může jednat „jen” o retinální migrénu, je důležité vyloučit závažnější problémy s očima nebo mozkem, které mohou mít podobné příznaky.

Zdroje: www.youtube.com, www.nhs.uk, www.medicalnewstoday.com