Bruxismus je porucha spočívající v nekontrolovaném tření či skřípání zubů, a to často bez vědomí postižené osoby. Nejčastěji se odehrává během spánku, proto mnoho lidí ani netuší, že touto poruchou trpí. Objevit se ale může i během bdělého stavu. Podle studie z roku 2011 se skřípání zubů v bdělém stavu objevuje spíše u žen než u mužů. Zatímco u spánkového bruxismu se o toto tvrzení nelze opírat. Skřípání zubů může mít vážný dopad na celkové zdraví naší ústní dutiny. Mezi nejčastější symptomy patří abraze na zubech, což je ztráta zubní skloviny mechanickým obrušování, bolesti hlavy, čelistních svalů a kloubů, a dokonce i potíže s koncentrací.

Jak bojovat s touto poruchou zjistíte v YouTube videu – kanál Teeth talk girl

Zdroj: Youtube

Poškození zubů a sklon k dalším problémům

Opakovaný tlak na zuby vede k jejich opotřebení, lámání nebo dokonce ztrátě. To nejen esteticky ovlivňuje úsměv, ale vyvolává další zubní problémy. V důsledku ztráty zubní skloviny se odhalí dentin, což je citlivější vrstva zubu. To například způsobuje bolestivost při pití horkého či studeného nápoje. Opotřebení zubů také zvyšuje náchylnost k zubnímu kazu. Otřená a opotřebená místa vytváří ideální prostředí pro rozvoj bakterií a následnou tvorbu kazů. Bruxismus způsobuje nejen mechanické poškození zubů, ale i zvýšený tlak na dásně. To často vede k zánětům dásní a v konečném důsledku ke ztrátě zubů.

Bolest hlavy a svalové problémy

Bruxismus také způsobuje bolesti hlavy a problémy s čelistními svaly a klouby. Silné stiskávání čelistí ovlivňuje čelistní kloub, což způsobuje bolest v obličejové oblasti, omezenou pohyblivost čelistí a další problémy s tímto spojené. Tyto symptomy mohou negativně ovlivnit celkovou kvalitu života a pohodu jednotlivce.

Dopady na celkové zdraví

Nepříjemné symptomy spojené s bruxismem mohou ovlivnit celkovou kvalitu života jednotlivce. Chronická bolest, narušený spánek a zvýšená úroveň stresu přispívají k celkovému snížení fyzického a psychického blahobytu. Podle studie z prosince 2020 je bruxismus spojován s emocionálním stresem a úzkostí v důsledku vnímání poškození na zubech a dalších komplikací.

Vzhledem k těmto dopadům na celkové zdraví je důležité bruxismus neignorovat a hledat efektivní řešení.

Identifikace příčin

V první řadě bychom měli identifikovat faktory, které mohou bruxismus vyvolat. Patří sem stres, úzkost, nebo dokonce i nevhodná poloha čelistí během spánku.

Relaxační techniky

Praktikování relaxačních technik, jako jsou meditace, jóga nebo masáže, nám pomáhá uvolnit napětí a snížit sklon k bruxismu spojený se stresem. Pokud se dostatečně uvolníme, snížíme celkové napětí v těle, včetně obličejových svalů. Existují také specifické jóginí cviky zaměřené na obličejové svaly, které mohou být prospěšné pro jedince trpící touto poruchou. Jemné protažení a posilování těchto svalů přináší úlevu.

Ochranné pomůcky

Pokud trpíte bruxismem, existují velmi užitečné ochranné náústky nebo destičky. Ty stačí vždy před spaním nasadit, aby pomohly minimalizovat tlak na zuby a snížit tak riziko dalších komplikací.

Bruxismus není pouze estetickým problémem, ale může mít vážné důsledky pro naše celkové zdraví ústní dutiny. Identifikace příčin a přijetí preventivních opatření jsou klíčové pro efektivní boj proti tomuto problému.

Zdroje: YouTube.com, mayoclinic.org, webmd.com