Spánek je základní biologický proces, kterým naše tělo a mozek obnovují svou vitalitu. Hraje v našich životech klíčovou roli. Vezmeme-li v úvahu naši moderní hektickou dobu, je důležitější než kdy jindy. Zůstáváme-li vzhůru celé noci nebo spíme nedostatečně, neseme následky nejen co se týče našeho zdraví, ale ohrožujeme tím i naše mezilidské vztahy.

Jak přesně ovlivňuje nedostatek spánku celé tělo, zjistíte na YouTube ve videu uživatele Healthcare Triage:

Zdroj: Youtube

Představte si spánek jako motor celého těla. Během noci pracuje nejen na fyzické obnově, ale také na zpracování emocí a vzpomínek z minulého dne. Je to jakýsi operační stůl naší psychiky. Ráno, když se probudíme odpočatí, máme dostatek mentální energie na vytváření nových vzpomínek a zvládání každodenních zážitků.

Opačným extrémem je ale nespavost, která je pro naši psychickou pohodu něco jako pád do ledové řeky. Tělo se při absenci spánku přepíná do režimu přežití, omezuje oběh krve do končetin a zaměřuje se na udržení jádra těla v teple. V takový moment jsou naše pocity chtě nechtě redukovány na potřeby základní přežití – hledání potravy, vylučování a přežití dne. Výsledkem je, že veškeré nadbytečné aktivity, jako jsou společenské setkání, konverzace s partnerem nebo i jednoduché úkoly jako vyzvednutí prádla, se stávají obtížně proveditelnými – prostě se nám do nich najednou vůbec nechce.

Nesprávně fungující amygdala

A právě v tom tkví důležitost spánku v kontextu mezilidských vztahů. Všechny aktivity, které jsou klíčové pro fungující vztah, dokáže téměř úplně zdecimovat nedostatečný spánek. Jakmile naše tělo přežívá na energii, kterou mu neposkytl spánek, dochází k dramatickým změnám ve způsobu, jakým vnímáme a reagujeme na okolní svět.

Když trpíme nedostatkem spánku, naše emocionální centrum, nazývané amygdala, nefunguje, jak by mělo. To může mít různé důsledky. Amygdala může uvolňovat více nebo méně neurotransmiterů, což vede k přehnaným reakcím nebo naopak neschopnosti rozpoznat emoce u druhých. Studie z roku 2013 ukázala, že u lidí s nespavostí byla aktivita amygdaly v reakci na stresové situace spojena se symptomy deprese a se stresem.

V praxi jde o to, že když nám chybí spánek, reagujeme na situace přehnaně, a to i na ty, které by nás jinak nevyvedly z míry. To zvyšuje riziko konfliktů a menší spokojenosti ve vztazích. Jen si představte, že jste naštvaní, nervózní nebo zbrklí, aniž byste si uvědomovali, že za vše může jen nedostatek spánku. Na koho to asi v podvědomí svedete? No na toho, kdo bude nejblíž...

Nevyspalost může způsobit řadu problémů

Proto, když se ocitnete ve stavu, kdy jste na pokraji vybuchnutí nebo jste nervózní, zkuste si uvědomit, co je toho skutečnou příčinou. Někdy může prosté uvědomění si nedostatku spánku situaci zklidnit. Důležité je také vyhýbat se závažným diskuzím a rozhovorům v dny, kdy jste nedostatečně vyspalí, protože spánek ovlivňuje i naše rozhodovací schopnosti, trpělivost, schopnost naslouchat a koncentraci – což jsou shodou okolností i klíčové faktory pro zdravé a fungující vztahy.

Ovšem důsledky nedostatku spánku nejsou jen emoční. Nedostatečné vyspání může v dlouhodobém horizontu ohrozit i naše fyzické zdraví. Podle amerického Ústředního úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí může málo spánku vést k řadě zdravotních problémů, jako jsou diabetes, obezita, srdeční choroby a deprese.

Spánek je prostě základem našeho fyzického a emocionálního zdraví, a tím i našich mezilidských vztahů. Je klíčovým faktorem pro naši schopnost komunikovat, řešit konflikty a udržovat zdravé a šťastné vztahy. Proto by každý, kdo se nechce zbytečně nervovat, měl i dobře spát – což podle doporučení odborníků znamená spát alespoň 7-8 hodin denně.

Zdroj: medcline.eu, Guardian, psychologytoday.com