Spánková paralýza je záhadný jev spojený s obdobím REM spánku, během kterého dochází k dočasné paralýze svalů těla, přičemž člověk zůstává plně vědomý. Tento stav často způsobuje halucinace, které jsou pro trpícího jedince velmi děsivé.

Více informací o spánkové paralýze se dozvíte z následujícího YouTube videa – kanál MarweX

Zdroj: Youtube

Co je spánková paralýza?

Studie z roku 2023 uvádí, že spánková paralýza je stav spojený s poruchou spánku, který se projevuje dočasnou ztrátou schopnosti pohybu svalů těla během probuzení nebo usínání. Typicky nastává v období REM spánku (Rapid Eye Movement), který je podle studie charakterizován rychlými očními pohyby a výraznou mozkovou aktivitou.

Studie uvádí, že během REM spánku jsou mozkové funkce probuzené, ale svaly těla jsou dočasně paralyzovány, což je fyziologický mechanismus, který zabraňuje tomu, aby jedinec fyzicky realizoval své sny. Tento stav často přetrvává několik sekund až minut, přičemž jedinec zůstává vědomý svého okolí, ale nemůže se hýbat ani mluvit.

Zážitek spánkové paralýzy je velmi děsivý, zejména kvůli spojení s vizuálními nebo auditivními halucinacemi a pocitem tíhy na hrudi. Tento stav se obvykle opakuje a má výrazný dopad na kvalitu spánku a celkový životní styl jednotlivce.

Příčina vzniku

Přesné příčiny spánkové paralýzy nejsou zcela objasněny. Existuje ale několik faktorů, které k jejímu vzniku mohou přispět.

Roli ve vyvolání spánkové paralýzy podle studie hraje silný emocionální stres a úzkostné poruchy. Stresové situace narušují normální spánkové cykly a přispívají k větší pravděpodobnosti prožití paralýzy.

Riziko výskytu podle studie zvyšuje také nedostatek spánku či nepravidelné spánkové vzorce. Neadekvátní spánkové prostředí či porušené spánkové návyky negativně ovlivňují procesy REM spánku a zvyšují pravděpodobnost prožití paralytických záchvatů.

Spánkovou paralýzu mohou způsobit i jiné zdravotní podmínky. Studie uvádí, že některá neurologická onemocnění či poruchy, jako je například narkolepsie, jsou s rizikem výskytu paralýzy úzce spojena.

Příznaky

Výzkum z roku 2023 uvádí, že jednou z nejvýraznějších charakteristik spánkové paralýzy je dočasná ztráta schopnosti pohybovat svaly těla, i když je člověk plně vědomý. Osoba se cítí, že je "uvězněná" ve svém těle, což je velmi děsivý zážitek.

Běžnou součástí spánkové paralýzy jsou podle výzkumu také vizuální, auditivní nebo jiné smyslové halucinace. Tyto halucinace jsou velmi intenzivní a realistické, což zvyšuje úzkost a strach u postižených jedinců.

Mnoho lidí se spánkovou paralýzou uvádí, že cítí, jak na jejich hrudi leží něco těžkého, co jim brání v normálním dýchání nebo pohybu. Tento pocit je podle výzkumu důsledkem paralýzy hrudních svalů.

Výzkum uvádí, že prožívání spánkové paralýzy často vyvolává silné pocity úzkosti, strachu, nebo dokonce panického stavu. Tyto emocionální reakce jsou často zesíleny halucinacemi a pocitem bezmoci.

Frekvence a trvání

Spánková paralýza obvykle trvá několik sekund až několik minut. Někteří jedinci ji zažívají častěji než ostatní, a to dokonce i několikrát týdně. Frekvence a intenzita příznaků se mezi jednotlivci liší a podle výzkumu jsou ovlivněny různými faktory, jako je stres, změny spánkového režimu nebo zdravotní stav.

Diagnostika

Lékař nejprve shromáždí podrobnou anamnézu, včetně podrobného popisu příznaků, frekvence a intenzity epizod spánkové paralýzy. Důležité je také zjistit, zda existují další spánkové poruchy nebo zdravotní podmínky, které by s tímto stavem mohly souviset.

Pacient podstoupí noční sledování spánku, během kterého je monitorována jeho mozková aktivita, oční pohyby a svalová aktivita. Tento proces pomůže objasnit, zda ke spánkové paralýze dochází v období REM spánku.

Lékař musí také vyloučit jiné možné příčiny příznaků, jako je epilepsie, noční můry či jiné spánkové poruchy, které mají podobné symptomy.

Léčba

Pacientovi je doporučeno zlepšení spánkových návyků, včetně pravidelného spánkového režimu a minimalizace stresu ve svém životě.

V některých případech jsou předepsány léky na regulaci spánkových cyklů nebo léky, které snižují pravděpodobnost paralýzy během REM spánku. Typicky se používají léky ovlivňující neurotransmitery nebo hormony, které jsou spojeny s regulací spánkových fází.

Pacientovi je také doporučeno podstoupit kognitivně-behaviorální terapii. Tato terapeutická metoda se zaměřuje na změnu negativních myšlenkových vzorců a chování spojených se spánkovou paralýzou.

Důležitou součástí léčby je edukace pacienta o spánkových poruchách a podpora v rámci terapeutického procesu. Porozumění příčinám a mechanismům spánkové paralýzy pomůže pacientovi se s touto poruchou lépe vyrovnat.

Zdroje: YouTube.com, webmd.com, nhs.uk, my.clevelandclinic.org