Selhání srdce je stav, kdy srdce nepumpuje krev dostatečně efektivně, aby udrželo tělo v normální kondici. Tento stav může být akutní nebo chronický a vyžaduje řádnou léčbu a péči. Selhání srdce postihuje jednu nebo obě srdeční komory a způsobuje řadu nepříjemných symptomů.

Superpotraviny pro vaše srdce. Které to jsou se dozvíte v YouTube videu - kanál AdvocateHealthCare: 

Zdroj: Youtube

Hlavní příznaky selhávání srdce

Příznaky selhávání srdce mohou být různorodé a často se mění v závislosti na závažnosti onemocnění. Nicméně existují určité klíčové signály, kterých byste si měli všímat:

Dušnost a únava

Dušnost je podle výzkumů jedním z nejčastějších a nejvýraznějších příznaků selhávání srdce. Pokud se zadýcháváte při běžných aktivitách jako je chůze nebo stoupání po schodech, rychle se unavíte nebo pociťujete celkovou slabost, zpozorněte. Důvodem je to, že selhávající srdce nemůže pumpovat dostatečné množství krve, aby tělo dostalo potřebný kyslík, což vede k pocitu nedostatečného dýchání. 

Otoky nohou, kotníků a břicha

Dalším častým příznakem selhávání srdce jsou podle studií otoky nohou, kotníků a břicha. Tento jev je způsoben zadržováním tekutin v těle, což je důsledek snížené schopnosti srdce pumpovat krev efektivně. Krevní tekutina uniká do okolních tkání a způsobuje otoky, které mohou být bolestivé a nepříjemné. Otoky se často zhoršují ke konci dne.

Změny v srdečním rytmu

Někteří pacienti se selháváním srdce mohou pozorovat změny v srdečním rytmu, jako je rychlý nebo nepravidelný tep. Nepravidelný tep může být známkou arytmie, která vyžaduje lékařskou pozornost.

Bolest na hrudi

Bolest na hrudi nebo nepohodlí v oblasti hrudníku je rovněž příznakem selhávání srdce. Tento příznak je obzvláště důležité rozlišovat od jiných zdravotních problémů, jako je například angina pectoris, která může mít podobné projevy. Bolest na hrudi by měla být vždy konzultována s lékařem.

Proč je důležité včas reagovat?

Včasná diagnóza a léčba selhávání srdce může zlepšit prognózu a kvalitu života. Ignorování příznaků může vést k progresi onemocnění a zvýšit riziko komplikací, včetně srdečního infarktu či mrtvice. Pokud si všimnete některých z výše uvedených příznaků u sebe nebo u svých blízkých, měli byste vyhledat lékařskou pomoc a nechat provést vyšetření.

Jak probíhá diagnostika a léčba?

Diagnostika selhávání srdce zahrnuje fyzikální vyšetření, krevní testy a zobrazovací metody, jako je echokardiografie. Léčba pak závisí na závažnosti onemocnění, ale může zahrnovat léky, změny životního stylu a v některých případech i chirurgické zákroky. Je důležité spolupracovat s lékařem a dodržovat jeho doporučení ohledně léčby a životního stylu. Pravidelné kontroly a monitorování mohou pomoci udržet selhávání srdce pod kontrolou a minimalizovat riziko komplikací.

Zdroje: www.youtube.com, www.medicalnewstoday.com, www.heart.org