Střevní polypy jsou malé útvary na stěně tlustého střeva, které se mohou vyvinout u každého. Ačkoliv většina těchto polypů je benigní, některé mohou být předstupeň rakoviny tlustého střeva či konečníku. Porozumění jejich příznakům, příčinám a prevenci je klíčové pro udržení zdraví.

Jak probíhá vyšetření tlustého střeva, se podívejte na následující YouTube video – kanál HospitalTV

Zdroj: Youtube

Co jsou střevní polypy?

Tyto malé výrůstky na vnitřní stěně tlustého střeva nebo konečníku se mohou objevit u každého, ale častěji se vyskytují u starších lidí. Střevních polypů existuje několik typů, ale podle studie z roku 2023 mezi nejčastější patří adenomatózní a hyperplastické polypy. Adenomatózní polypy jsou podle studie typem polypů, které mají potenciál se vyvinout v rakovinu tlustého střeva. Jsou považovány za prekancerózní léze, což znamená, že mají schopnost se postupně transformovat do maligních nádorů. Podle studie z roku 2015 jsou tyto polypy nejčastěji spojovány s kolorektálním karcinomem, což je jedna z nejčastějších forem rakoviny a zároveň jedna z nejčastějších příčin úmrtí na rakovinu po celém světě. Hyperplastické polypy jsou dalším typem, které se často nacházejí v tlustém střevě nebo konečníku. Na rozdíl od adenomatózních polypů jsou obvykle benigní a mají nižší potenciál vyvinout se v rakovinu. Nicméně, studie uvádí, že u některých typů hyperplastických polypů se riziko maligní transformace vyskytuje, zejména pak u těch, které jsou velké nebo lokalizované v určitých částech tlustého střeva.

Příznaky

Příznaky střevních polypů jsou často nevýrazné, či dokonce nepřítomné a bez kolonoskopického vyšetření je nelze detekovat. Avšak u některých jedinců se mohou objevit příznaky, které přítomnost polypů v tlustém střevě nebo konečníku naznačují. Podle výzkumu z roku 2011 je jedním z nejběžnějších příznaků krvácení z konečníku. Krev se může objevit na toaletním papíru nebo je smíšená se stolicí. Výzkum uvádí, že polypy často způsobují změny ve stolici. To zahrnuje zácpu, průjem či jejich střídání. Někteří lidé se podle výzkumu setkávají s bolestí břicha či nepříjemnými pocity v břiše v důsledku zúžení tlustého střeva či dráždění střevní stěny.

Příčiny

Přesné příčiny vzniku střevních polypů nejsou zcela známy, ale existuje několik faktorů, které hrají roli v jejich vývoji. Mezi hlavní příčiny podle studie z roku 2023 patří například věk. Lidé ve vyšším věku, zejména nad 50 let, mají podle studie vyšší pravděpodobnost, že se u nich tyto nechtěné útvary vytvoří. Mezi další příčinu patří genetické faktory. Studie uvádí, že lidé s rodinnou anamnézou kolorektální rakoviny nebo s familiární adenomatózní polypózou mají zvýšené riziko vývoje polypů. Vznik střevních polypů také ovlivňuje životní styl. Studie uvádí, že kouření, konzumace alkoholu, nezdravá strava bohatá na tuky a chudá na příjem vlákniny či nedostatek fyzické aktivity a obezita výrazně k tvorbě polypů přispívají.

Prevence

Choďte na pravidelné vyšetření tlustého střeva

Pravidelné kolonoskopie jsou důležité pro detekci polypů a jejich následné odstranění.

Dodržujte zdravou stravu

Konzumace stravy bohaté na ovoce, zeleninu a vlákninu riziko vzniku polypů výrazně snižuje.

Hýbejte se

Pravidelná fyzická aktivita má podle studie z roku 2018 pozitivní vliv na zdraví tlustého střeva. Doporučuje se alespoň 150 minut středně intenzivní aktivity týdně.

Omezte alkohol a kouření

Podle studie z roku 2015 jsou tyto zlozvyky spojeny s vyšším rizikem vzniku polypů a kolorektálním karcinomem. Pro jedince s rodinnou anamnézou kolorektální rakoviny nebo s genetickými syndromy spojenými s vysokým rizikem výskytu polypů a rakoviny tlustého střeva je doporučeno genetické testování a konzultace s genetikem. To pomůže k brzké detekci polypů a zamezení následných potencionálních problémů.

Zdroje: YouTube.com, my.clevelandclinic.org, webmd.com