Syndrom karpálního tunelu je neurologický stav, který vzniká tlakem na nerv medianus v oblasti zápěstí, což vede k brnění, necitlivosti a bolesti v ruce a prstech. Tento syndrom může být způsoben opakovanými pohyby rukou, zraněními, genetickou predispozicí nebo hormonálními změnami.

Durkanův test je jednou z možností, jak diagnostikovat syndrom karpálního tunelu. V tomto videu se dozvíte, jak probíhá (YouTube, kanál Svět fyzioterapie):

Zdroj: Youtube

Příznaky syndromu karpálního tunelu

První příznaky syndromu karpálního tunelu mohou být mírné, ale postupně se mohou zhoršovat a ovlivnit vaši schopnost provádět běžné každodenní aktivity. Mezi tyto příznaky patří:

Brnění a znecitlivění prstů

Brnění a znecitlivění prstů pacienti často popisují jako "mravenčení" nebo jako pocit, jako by se prsty "usnuly". Postihuje zejména palce, ukazováček, prostředníček a částečně prsteníček. Brnění a necitlivost se podle studií obvykle zhoršují při dlouhodobém držení ruky ve stejné poloze, což je časté například při práci za počítačem nebo při jízdě na kole.

Bolest a slabost v ruce

Bolest se objevuje v oblasti zápěstí a dlaně, ale může se také šířit po celé ruce až k rameni. Při pokročilých případech bývá bolest natolik intenzivní, že omezuje každodenní aktivity a zhoršuje kvalitu života.

Potíže s uchopením předmětů

Syndrom karpálního tunelu může způsobit potíže s uchopením předmětů, což ovlivňuje každodenní činnosti jako je psaní, držení předmětů nebo zapínání knoflíků. Slabost a necitlivost v ruce mohou způsobit, že pacient má problémy udržet pevný úchop nebo provádět jemné pohyby prstů.

Úbytek citlivosti v ruce

V pokročilých případech syndromu karpálního tunelu dochází i k trvalému úbytku citlivosti v postižené ruce. Pacient necítí dotek, teplotu nebo bolest, může mít potíže rozpoznat horké a studené předměty nebo se zraní bez toho, aniž by si toho všiml.  

Zhoršení příznaků v noci

Mnoho pacientů se syndromem karpálního tunelu hlásí zhoršení příznaků v noci. Během spánku dochází k otoku měkkých tkání, což zhoršuje stlačení nervu a příznaky syndromu. 

Jak diagnostikovat syndrom karpálního tunelu?

Diagnóza syndromu karpálního tunelu obvykle zahrnuje fyzické vyšetření ruky a zápěstí, spolu s podrobným rozhovorem o vaší historii příznaků a lékařské anamnéze. V některých případech se provádí elektromyografické vyšetření (EMG), které měří elektrickou aktivitu svalů a nervů v ruce.

Jak léčit syndrom karpálního tunelu?

Léčba syndromu karpálního tunelu závisí na závažnosti příznaků a individuálních potřebách každého pacienta. Možnosti léčby mohou zahrnovat:

Konzervativní léčba

Konzervativní léčba syndromu karpálního tunelu je často první volbou při mírných a středně těžkých případech tohoto stavu. Zahrnuje užívání zápěstní ortézy během spánku, což udrží zápěstí v neutrální poloze a sníží tlak na nervy. 

Fyzioterapie je dalším důležitým prvkem konzervativní léčby, kde jsou pacientům předepsána specifická cvičení zaměřená na posilování a protažení svalů ruky a zápěstí, což uvolní tlak na nervy a sníží bolest. Součástí konzervativní léčby je také důraz na změny životního stylu, jako je minimalizace opakovaných pohybů rukou a přijímání opatření k prevenci přetížení ruky a zápěstí.

Injekční terapie

Injekční terapie je další možností léčby syndromu karpálního tunelu, zejména pro pacienty s vyšším stupněm bolesti a zánětu. Tato terapie zahrnuje podání kortikosteroidní injekce přímo do karpálního tunelu, což podle výzkumů snižuje zánět a tlak na nervy, a tak dochází ke zmírnění bolesti a brnění. Kortikosteroidy mají protizánětlivé vlastnosti a mohou poskytnout úlevu od příznaků po dobu několika týdnů až měsíců. Injekce se obvykle provádějí ambulantně, ale nejsou dlouhodobým řešením. 

Chirurgická léčba

V případech, kdy konzervativní léčba nepřináší dostatečnou úlevu, nebo pokud jsou příznaky syndromu karpálního tunelu již pokročilé, lékaři zváží a nabídnou chirurgickou léčbu. Operace se nazývá karpální tunelová dekomprese a provádí se k odstranění tlaku na nervy v karpálním tunelu. Tento zákrok obnoví normální funkci ruky a zmírní bolest a brnění. Lékař provede důkladné vyšetření a vyhodnotí vhodnost jednotlivých léčebných možností v závislosti na vašich individuálních potřebách a stavu syndromu karpálního tunelu.

Prevence

Prevence syndromu karpálního tunelu zahrnuje opatření k minimalizaci rizikových faktorů, jako jsou opakované pohyby rukou a dlouhodobé držení ruky ve stejné poloze. Důležitá je také ergonomická úprava pracovního prostředí a pravidelné pauzy při práci, aby se zabránilo přetížení ruky a zápěstí. 

Zdroje: www.youtube.com, orthoinfo.aaos.org, www.webmd.com