Syndrom vlastního pivovaru neboli auto-brewery syndrome je vzácným zdravotním stavem, který působí jako z nějakého sci-fi filmu. Tento podivný syndrom přeměňuje lidské tělo v jakýsi „živý pivovar“, kde se alkohol vyrábí uvnitř trávicího systému. Přestože to zní zábavně, pro ty, kteří s tímto onemocněním bojují, je toto postižení obtížné až destruktivní.

Může být alkohol zdraví prospěšný? To se dozvíte v YouTube videu – kanál Rozum v troubě

Zdroj: Youtube

Co je syndrom vlastního pivovaru?

Auto-brewery syndrom (ABS) je vzácné zdravotní postižení. Jak název naznačuje, tělo postiženého touto poruchou podle studie z roku 2023 dokáže vyrábět alkohol samo, aniž by konzumovalo alkoholické nápoje. To vede k nečekané opilosti a dalším příznakům, které jsou spojeny s nadměrným požitím alkoholu, i když pacient vůbec nepil. Mechanismus, který stojí za tímto divným fenoménem, spočívá podle studie ve fermentaci sacharidů v trávicím systému pomocí kvasinek, jako je kvasinka Saccharomyces cerevisiae. Když tyto kvasinky přeměňují cukry na alkohol a oxid uhličitý, dochází k tvorbě ethanolu (alkoholu) jako vedlejšího produktu. Studie uvádí, že se tento proces obvykle odehrává v gastrointestinálním traktu, zejména v tenkém střevě, a způsobuje vysoké hladiny alkoholu v krvi.

Možné příčiny

Přesná příčina syndromu vlastního pivovaru není zcela jasná, ale existuje několik faktorů, které ke vzniku tohoto syndromu mohou přispět. Mezi ně podle výzkumu z roku 2023 patří užívání antibiotik, které narušují rovnováhu bakterií v trávicím traktu a umožňují přehnaný růst kvasinek. Dále podle výzkumu mohou hrát roli i faktory jako přejídání se sacharidy či nadměrná konzumace potravin obsahujících kvasinky.

Příznaky

Podle studie z roku 2019 pacienti s ABS nejčastěji zažívají opilost i bez konzumace alkoholu. To znamená, že i při absenci alkoholických nápojů mají vysoké hladiny alkoholu v krvi, což vede k typickým příznakům opilosti, jako je rozmazané vidění, narušená koordinace a řeč a změněný mentální stav. Studie uvádí, že dalšími častými příznaky jsou závratě a nevolnost. Tyto symptomy jsou způsobeny vysokou hladinou alkoholu v těle a způsobují nepohodlí a obtíže v každodenním životě pacienta. U některých pacientů se také objevuje zvracení, což může vést k dehydrataci a dalším zdravotním komplikacím. Podle studie je u pacientů přítomná silná únava a vyčerpání. Hladina alkoholu v těle způsobuje ospalost a sníženou energii, což má vliv na schopnost vykonávat běžné denní aktivity.

Diagnóza

Diagnóza tohoto syndromu je obtížná, a to zejména kvůli podobnosti jeho příznaků s jinými zdravotními stavy, jako je alkoholismus či cukrovka. Lékaři podle studie z roku 2023 provádí krevní testy k měření hladiny alkoholu v krvi. Lékaři také dlouhodobě sledují symptomy pacienta a shromažďují podrobnou anamnézu, aby identifikovaly vzory a souvislosti s ABS. Jelikož ABS souvisí s fermentací sacharidů v trávicím systému, lékaři podle studie provádí testy k ověření metabolických procesů spojených s konzumací cukru.

Léčba

Podle výzkumu z roku 2023 jsou důležitou součástí léčby ABS dietní úpravy. Pacienti musí omezit příjem sacharidů a cukrů, neboť tyto látky slouží jako substráty pro fermentaci a tvorbu alkoholu v trávicím systému. Změna stravy spočívá v omezení konzumace potravin obsahujících cukr, jako jsou sladkosti, pečivo, nápoje s vysokým obsahem cukru a další. Výzkum také uvádí, že jsou předepisovány antifugální léky k potlačení růstu kvasinek v trávicím traktu. Tyto léky pomáhají snižovat populaci kvasinek, které jsou odpovědné za fermentační procesy vedoucí k tvorbě alkoholu. Každý pacient s ABS může na léčbu reagovat odlišně, a proto je důležité pravidelně monitorovat stav a účinnost léčby. Lékaři provádí pravidelné kontroly a upravují léčebný režim podle potřeby, aby zajistili optimální řízení stavu pacienta.

Zdroje: YouTube.com, medicalnewstoday.com, bestdoctorsinsurance.com