Každý z nás se někdy cítí, jako by byl na konci svých sil, ale co se stane, když toto vyčerpání přeroste v něco víc? Co se stane, když naše tělo a mysl říkají "dost" a my se ocitneme na hraně kolapsu? To je právě ten okamžik, kdy se objevuje syndrom vyhoření.

Žijeme v době, kdy je práce nedílnou součástí našich životů. Málokdo zvládne zavřít dveře kanceláře a na své pracovní povinnosti už nemyslet. Často si práci bereme domů a ani o víkendu, kdy máme možnost odpočívat, naše mysl nezvládne zůstat čistá. Naše očekávání jsou vysoká a tlak na výkon neklesá. Ačkoliv jsme technologicky propojeni více než kdy jindy, mnoho z nás se cítí osaměleji a odříznutě od skutečného spojení. To vše vytváří ideální podmínky pro syndrom vyhoření, který může postihnout každého, od manažerů po studenty, od rodičů až po umělce.

Jak správně meditovat a proč je meditace důležitá, se dozvíte v YouTube videu – kanál Dany Hippie

Zdroj: Youtube

Co je syndrom vyhoření?

Studie z roku 2022 uvádí, že syndrom vyhoření je komplexní stav duševního, emocionálního a fyzického vyčerpání způsobený dlouhodobým stresem, nadměrnou pracovní zátěží nebo neustálým tlakem. Je to vnitřní vyhoření, které postihuje celou osobu a má závažné důsledky na každodenní život a práci jedince.

Tento syndrom není jen otázkou pocitu vyčerpání, ale podle studie také ztráty smyslu a motivace. Lidé trpící tímto syndromem se cítí vyhaslí a bez energie. Cítí se prázdní, frustrovaní a často ztrácejí zájem o věci, které je dříve bavily.

Syndrom vyhoření může podle studie postihnout každého, ať už jste zaměstnanec, manažer, student či rodič. Je důležité si uvědomit, že jde o reálný stav, který vyžaduje pozornost a péči, neboť ignorování těchto příznaků podle studie vede k vážným zdravotním a psychickým problémům.

Příznaky

Jedním z hlavních příznaků syndromu vyhoření je podle výzkumu z roku 2017 pocit neustálého vyčerpání, který se nelepší ani po dostatečném odpočinku. Člověk se cítí unavený fyzicky i psychicky, a to i přes pravidelný spánkový režim a odpočinek.

Výzkum uvádí, že osoba trpící syndromem vyhoření často zaznamenává rapidní pokles motivace a nadšení pro činnosti, které dříve považovala za příjemné nebo důležité. Tento nedostatek motivace ovlivňuje nejen pracovní výkon, ale i osobní zájmy a vztahy.

Dalším významným příznakem je podle výzkumu pokles výkonu a produktivity. Syndrom vyhoření ovlivňuje schopnost jedince efektivně plnit své pracovní povinnosti nebo se soustředit na úkoly. Dokonce i jednoduché úkoly jsou považovány za obtížné a náročné.

Tento stav také ovlivňuje emoční stabilitu jedince. Výzkum uvádí, že se při syndromu vyhoření vyskytují časté změny nálad, podrážděnost nebo citová vyčerpanost. Lidé s tímto syndromem jsou citlivější na stresové situace a mají nižší toleranci k frustraci.

Běžným příznakem syndromu vyhoření jsou podle studie z roku 2021 také problémy se spánkem. Jedinec může mít obtíže s usnutím, častým probouzením či trpí nedostatkem kvalitního spánku. Tento cyklus únavu dále zhoršuje a snižuje schopnost efektivního zvládání denních úkolů.

Studie uvádí, že kromě psychických příznaků, syndrom vyhoření také způsobuje různé fyzické symptomy, jako jsou bolesti hlavy, zažívací potíže, ztráta chuti k jídlu, svalové napětí nebo zvýšená náchylnost k infekcím.

Jak zvládnout blížící se syndrom vyhoření?

Naučte se delegovat úkoly a nebojte se požádat o pomoc od kolegů, přátel nebo rodiny. Nesnažte se nést celou zátěž na svých bedrech. Sdílení odpovědnosti výrazně sníží stres a umožní vám více prostoru pro obnovení energie.

Nastavte si jasné hranice mezi prací a osobním životem. Určete si čas pro práci a čas pro odpočinek a péči o sebe.

Nezapomeňte si každý den udělat čas na relaxaci a regeneraci. Krátké přestávky během pracovního dne, procházky na čerstvém vzduchu nebo jednoduché cvičení podle studie z roku 2022 pomohou obnovit vaši energii a zvýšit vaši odolnost vůči stresu.

Zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita a dostatek spánku jsou podle studie klíčové pro udržení fyzického i duševního zdraví. Snažte se jíst vyváženě, cvičit pravidelně a dodržovat zdravý spánkový režim.

Nebojte se hledat pomoc u profesionálního terapeuta, poradce nebo psychologa. Mluvení s odborníkem vám poskytne nové perspektivy a strategie pro zvládání stresu a předcházení vyhoření.

Naučte se relaxační techniky. Prostřednictvím meditace, hlubokého dýchání, jógy nebo relaxačních cvičení naučíte svou mysl a tělo lépe reagovat na stresové situace a snížit tak riziko vyhoření.

Zdroje: YouTube.com, webmd.com, verywellmind.com