Úpal

Úpal je zdravotní stav, který nastává v důsledku dlouhodobé expozice vysokým teplotám spojené s fyzickou námahou. Tento fenomén je podle studií založen na porušení termoregulačního mechanismu těla, kdy přehřátí organismu překračuje jeho schopnost udržet tělesnou teplotu v normálním rozmezí. Během fyzické aktivity dochází ke zvýšenému metabolismu, což produkuje teplo, jež je obvykle eliminováno skrze pot a krevní oběh. Pokud však okolní teplota překročí možnosti těla na tepelnou regulaci, dochází k akumulaci tepla a následnému úpalu.

První pomoc pro děti při tepelném poranění je vysvětlena v tomto YouTube videu - kanál Záchranný kruh:

Zdroj: Youtube

Příznaky úpalu

Úpal se projevuje kombinací intenzivního pocení, závratí, nevolnosti a zrychleného srdečního tepu. Tělesná reakce na zvýšenou teplotu se projevuje pokusem o ochlazení skrze vydatné vypařování potu, což může vést k významné ztrátě tekutin a elektrolytů. Kromě toho může být pozorována bledost pleti a její chladný, vlhký povrch v důsledku snahy o zachování tepelné rovnováhy.

Faktory zvyšující riziko úpalu

Mezi hlavní faktory predisponující jedince k úpalu patří vysoká fyzická aktivita za extrémních klimatických podmínek, nedostatečná hydratace, vysoká vlhkost vzduchu a individuální odolnost vůči teplu. Starší osoby a jedinci s chronickými zdravotními problémy jsou obzvláště ohroženi, neboť jejich schopnost regulovat tělesnou teplotu může být snížena.

Léčba a preventivní opatření

V případě podezření na úpal je nezbytné okamžitě přesunout postiženou osobu do chladného prostředí a zajistit dostatečný přísun tekutin, přičemž je preferována voda nebo izotonické nápoje. Důležité je rovněž monitorovat stav postižené osoby a podle studií případně vyhledat lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují. Prevence úpalu spočívá v adekvátní hydrataci, nošení vhodného oděvu chránícího proti slunečnímu záření a rozumném plánování venkovních aktivit za horkého počasí.

Úžeh: Přímé poškození tkání slunečním zářením

Úžeh je specifickým typem poškození tkání, které nastává v důsledku přímé expozice silného slunečního záření bez dostatečné ochrany. Tento stav postihuje nejen pokožku, ale podle studií se může týkat i dalších částí těla. Při dlouhodobé expozici slunečnímu záření dochází k poškození buněk kůže a dalších tkání. Sluneční záření obsahuje UV paprsky, které pronikají do pokožky a mohou poškodit DNA buněk. Tento proces vyvolává zánětlivou reakci v těle, což se projevuje zarudnutím, bolestí a zánětem pokožky.

Příznaky úžehu

Úžeh se projevuje různými symptomy, které mohou být indikátorem závažnosti poškození. Typické příznaky zahrnují intenzivní zčervenání postižené oblasti kůže, která je často horká na dotek. Bolestivost a pálení pokožky jsou běžné a často se objevuje pocit napětí či citlivosti na dotek. V těžších případech mohou vzniknout puchýře, které obsahují tekutinu a zhoršují bolestivost postižené oblasti. Celková slabost, únava nebo závratě mohou také indikovat vážnější poškození organismu slunečním zářením.

Rizikové faktory pro úžeh

Existuje několik klíčových faktorů, které zvyšují riziko vzniku úžehu. Dlouhodobá expozice silnému slunečnímu záření bez ochrany je hlavním faktorem, který přispívá k poškození pleti a tkání. Riziko je také zvýšené u jedinců s jasnější pletí, kteří mají menší schopnost absorbovat UV záření a jsou tudíž citlivější na sluneční poškození. Čas expozice hraje rovněž klíčovou roli; nejvyšší riziko úžehu nastává mezi 10. a 16. hodinou, kdy je sluneční záření nejsilnější. Tento časový rozsah je proto nejrizikovější období pro venkovní aktivity bez dostatečné ochrany.

Léčba úžehu

V případě, že dojde k úžehu, je důležité okamžitě snížit expozici slunečnímu záření a přesunout postiženou osobu do chladného prostředí nebo do stínu. K léčbě mohou být použity chladné obklady, chladivé gely nebo hydratační krémy, které pomáhají zmírnit bolest a snížit zánět. Je důležité také zajistit dostatečný přísun tekutin, aby se nahradily ztracené tekutiny v důsledku popálení kůže.

Prevence úžehu

Hlavní preventivní opatření proti úžehu zahrnují používání ochranných prostředků proti slunci s vysokým faktorem SPF, nošení klobouků a oděvů chránících pokožku před slunečním zářením a omezení dlouhodobé expozice na přímém slunci, zejména v době nejvyššího slunečního záření. Včasná léčba a prevence jsou klíčové pro ochranu kůže před nebezpečnými účinky slunečního záření.

Zdroje: www.youtube.com, www.directline.com, www.nhs.uk, www.mibluesperspectives.com