Vaginismus je stav, který dramaticky ovlivňuje intimní vztah mezi partnery a zanechává u postižených žen hluboké psychické stopy. Málokdo se však odváží o tomto tématu otevřeně mluvit, což často vede k nedostatečnému povědomí a zanedbané léčbě. Studie z roku 2022 uvádí, že se jedná o běžně vyskytující se zdravotní problém, který trápí až 7 % ženské populace na celém světe.

Jak uvolnit pánevní dno při vaginismu či pánevní bolesti, se dozvíte z následujícího YouTube videa – kanál The Flower Empowered

Zdroj: Youtube

Co je vaginismus?

Podle studie z roku 2022 je vaginismus komplexní sexuální dysfunkce a projevuje se nekontrolovaným stažením svalů v oblasti pánevního dna, zejména při pokusu o pohlavní styk. Tento reflexní svalový stah se projevuje v různých stupních intenzity, od mírného nepohodlí až po intenzivní bolest.

Studie uvádí, že se jedná o stav, který není způsoben pouze fyzickými faktory, ale zahrnuje také psychické a sociální složky. Ženy trpící vaginismem často prožívají silný strach z bolesti nebo úzkost spojenou s možností selhání při pohlavním styku, což vede k reflexnímu stažení svalů a ztížené nebo bolestivé penetraci.

Vaginismus má značný vliv na partnerské vztahy a psychické zdraví postižených žen. Nedostatečná informovanost o této problematice a stigma spojená se sexuálními dysfunkcemi vedou k opomenutí vaginismu jako reálného zdravotního problému a ke zvýšenému utrpení postižených.

Příčiny vaginismu

Podle výzkumu z roku 2021 při vzniku vaginismu hrají klíčovou roli psychologické aspekty. Trauma z minulých sexuálních zkušeností, například sexuální zneužití nebo bolestivé zážitky z prvního pohlavního styku, vedou ke spojení pohlavního aktu s negativními emocemi a vyvolávají reflexní obrannou reakci v podobě vaginálního stažení svalů. Výzkum uvádí, že ke vzniku vaginismu přispívá také strach z bolesti či úzkost spojená s očekáváním neúspěchu.

Další příčinou jsou také fyzické faktory. Výzkum uvádí, že infekce močových cest, vaginální infekce, endometrióza nebo jiné zánětlivé stavy v pánevní oblasti mohou způsobit bolest a nepohodlí během pohlavního styku, což vyvolává reflexní stažení svalů. K rozvoji vaginismu také přispívají traumatické zážitky, jako komplikovaný porod či různé chirurgické zákroky v pánevní oblasti.

V některých případech za vaginismem stojí některé sociální faktory. Nátlak společnosti, nesprávné informace o sexuálních praktikách či narušené sexuální normy, to vše jsou aspekty, které ovlivňují vnímání sexu a přispívají k rozvoji vaginismu.

Pomoc při vaginismu

Vyrovnat se s vaginismem je náročný proces, ale existuje řada strategií a léčebných možností, které pomohou ženám překonat tento stav a obnovit jejich sexuální zdraví a pohodu.

Otevřená komunikace s partnerem je klíčová. Důvěra a porozumění mezi partnery pomůže snížit úzkost a strach spojený s pohlavním stykem. Zájem o pocity a potřeby partnera, sdílení emocí a vzájemná podpora je zásadní.

Výzkum z roku 2011 uvádí, že individuální terapie s psychoterapeutem specializujícím se na sexuální dysfunkce je užitečná pro prozkoumání a zvládání psychologických aspektů vaginismu. Terapeut pomůže identifikovat možná traumata nebo negativní vzorce myšlení spojené s pohlavním stykem a poskytne pomoc při jejich překonání.

Sexuální terapie, buď individuální nebo párová, je také efektivním řešením. Sexuální terapeut pomůže identifikovat specifické problémy v sexuálním životě jednotlivce nebo páru a navrhne strategie a cvičení pro zvládání vaginismu a obnovení sexuálního potěšení.

Podle výzkumu je velmi užitečná fyzioterapie zaměřená na posilování svalů pánevního dna. Speciální cvičení a techniky zaměřené na relaxaci a posilování svalů pánevního dna pomohou snížit reflexní stažení svalů a zlepšit kontrolu nad svaly během pohlavního styku.

Výzkum uvádí, že v některých případech je vhodná léčba léky, jako jsou svalové relaxanty nebo anxiolytika. Tyto léky pomohou snížit úzkost a napětí spojené s pohlavním stykem a usnadnit relaxaci svalů pánevního dna.

Vaginismus je vážný sexuální problém, který má negativní dopad na partnerské vztahy a psychické zdraví postižených žen. Příčiny tohoto stavu jsou různorodé, od psychologických faktorů po fyziologické a sociální. Důležité je hledat pomoc a podporu od odborníků a v první řadě partnerů, kteří pomohou ženám tento obtížný stav překonat.

Zdroje: YouTube.com, my.clevelandclinic.org, nhs.uk, webmd.com, healthline.com