Zelený zákal, neboli glaukom, je onemocnění oka, které postihuje zrakový nerv a může vést k postupnému snižování zrakové ostrosti až po úplnou slepotu. Hlavní příčinou glaukomu je podle studií zvýšený tlak nitroočního prostoru, který může být způsoben přetrvávajícím zablokováním odtoku nitrooční tekutiny. Tento tlak může být škodlivý pro zrakový nerv, který přenáší signály z oka do mozku, a může způsobit jeho postupné poškození.

Nejlepší potraviny pro dobrý zrak poradí toto video na YouTube - kanál Doctor Eye Health:

Zdroj: Youtube

Příznaky glaukomu

Postupné zhoršování zraku

Postupné zhoršování zraku je jedním z nejčastějších a zároveň i nejdůležitějších příznaků glaukomu. Pacienti s touto poruchou mohou postupně ztrácet schopnost jasně vidět, což může zasáhnout jak zrak na blízko, tak na dálku. Tento postupný úbytek zrakové ostrosti může být pozorován jak u jednoho oka, tak u obou očí současně. Většina pacientů však nepociťuje tento proces okamžitě a může být pro ně obtížné si této změny všimnout.

Ztráta periferního vidění

Dalším klíčovým příznakem glaukomu je ztráta periferního vidění, která se projevuje postupným zhoršováním schopnosti vidět objekty nebo pohyby na okraji zorného pole. Pacienti mohou mít pocit, že jejich zorné pole se zužuje, což může způsobit potíže s vnímáním předmětů a pohybem kolem sebe. Tento jev je často označován jako "tunelové vidění", kdy se prostor, ve kterém pacient vidí, postupně zužuje. Ztráta periferního vidění může být zvláště nebezpečná při řízení vozidla nebo provádění jiných činností, které vyžadují plné vidění okolního prostředí.

Výskyt záblesků světla

Pacienti s glaukomem mohou podle studií zažívat výskyt záblesků světla nebo závojů před očima, což může být jedním z příznaků zvýšeného nitroočního tlaku a změn v optickém nervu. Tyto vizuální jevy mohou být zvláště patrné při pohybu očí nebo při změnách osvětlení. Pacienti mohou vnímat záblesky světla jako jasná světelná záře, která se objevuje náhle a může rušit jejich vidění. Závoje před očima mohou být vnímány jako rozostření nebo zamlžení v zorném poli, což může způsobit obtíže při čtení nebo soustředění se na určité úkoly.

Změny v barevném vidění

Změny v barevném vidění mohou být dalším důležitým příznakem glaukomu. Pacienti mohou mít potíže s rozlišením určitých barev nebo mohou zaznamenávat změny v intenzitě barev, což může ovlivnit jejich schopnost rozpoznat a identifikovat různé objekty a prostředí. Tento příznak může být obzvláště nepříjemný, protože může ovlivnit nejen každodenní činnosti, ale také vnímání okolního světa.

Oční bolest nebo nepohodlí

Oční bolest nebo nepohodlí mohou být dalšími příznaky glaukomu, zejména pokud je spojeno s zvýšeným nitroočním tlakem. Tento tlak může podle studií vyvolávat bolestivé pocity v oblasti očí, které mohou být víc nebo méně intenzivní a mohou se objevit jak v klidovém stavu, tak při pohybu očí. Nepohodlí může být také spojeno s pocitem tlaku v oční bulvě nebo s pocitem sucha nebo pálení v očích.

Ztráta vidění v noci

Ztráta vidění v noci může být dalším znakem glaukomu, který pacienti mohou zažívat. Tento příznak může být spojen s postupnou ztrátou citlivosti na světlo a může se projevit jako obtížné orientování v temném prostředí. Pacienti mohou mít potíže s rozlišením objektů nebo s vnímáním detailů v noci, což může ovlivnit jejich schopnost navigovat v prostředí a provádět různé činnosti.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Glaukom může postihnout každého, ale je pravda, že někteří jedinci mají vyšší riziko výskytu tohoto onemocnění než jiní. Hlavní rizikovou skupinou jsou senioři nad 60 let, u kterých je glaukom mnohem častější. Dalšími faktory zvyšujícími riziko glaukomu mohou být dědičná predispozice, vysoký krevní tlak, cukrovka, špatná cirkulace krve, dlouhodobé užívání kortikosteroidů nebo vysoký dioptrický rozdíl mezi očima.

Prevence a léčba glaukomu

Prevence glaukomu spočívá především v pravidelných kontrolách u oftalmologa, zejména u jedinců nad 40 let věku. Časná diagnóza je klíčová pro úspěšné zachování zrakové ostrosti a prevenci dalšího poškození zraku. Léčba glaukomu zahrnuje obvykle užívání léků, které snižují nitrooční tlak, laserovou terapii nebo chirurgické zákroky, v závislosti na závažnosti onemocnění.

Zdroje: www.youtube.com, my.clevelandclinic.org, www.webmd.com, www.aoa.org