Ačkoliv to může znít komicky, postiženým jedincům moc do smíchu není. Penilní zlomenina, byť relativně vzácná, je traumatické poranění mužského reprodukčního orgánu, které má pro postiženého muže závažné důsledky.

Více informací o penilní fraktuře se dozvíte v následujícím YouTube videu – kanál Drbeen Medical Lectures

Zdroj: Youtube

Co je penilní fraktura?

Penilní zlomenina je akutní traumatické poranění penisu, které vzniká při jeho prudkém zakřivení během erekce. Tento stav podle studie z roku 2024 obvykle nastává v důsledku neobvyklého tlaku, který se vyvine, když je penis ohnut směrem od těla a je následně silně stlačen. Tento tlak podle studie způsobuje prasknutí tunica albuginea, což je silná, vláknitá obálka, která obklopuje kavernózní tělesa penisu zodpovědná za udržení erekce.

Příčinou penilní zlomeniny je obvykle náhlý tlak na penis, jako je například nekontrolovaný pohyb během sexuální aktivity, nebo dokonce i náhodné úrazy v důsledku pádu.

Příznaky

Jedním z nejvýraznějších příznaků penilní zlomeniny je podle výzkumu z roku 2022 náhlá a intenzivní bolest v oblasti penisu. Tato bolest je tak prudká, že může způsobit šok a neschopnost se pohybovat.

Během prasknutí tunica albuginea dochází ke zvuku prasknutí, které je často slyšitelné jak pacientem, tak jeho partnerem. Tento zvuk je podle výzkumu způsoben roztržením pevné obálky penisu a je jedním z nejcharakterističtějších znaků penilní zlomeniny.

Výzkum uvádí, že po prasknutí tunica albuginea se v postižené oblasti často vytvoří modřiny a otoky. Tyto modřiny jsou na dotek velmi bolestivé a často se rychle rozšíří i do okolních tkání.

Dalším příznakem penilní zlomeniny je podle výzkumu vizuální deformace penisu. Po porušení tunica albuginea penis ztrácí svůj obvyklý tvar a je ohnutý nebo zdeformovaný.

Diagnóza

Diagnóza penilní zlomeniny se obvykle provádí na základě kombinace klinického vyšetření a anamnézy pacienta. Lékař provede důkladné fyzické a vizuální kontrolní vyšetření, aby zjistil přítomnost otoků, modřin a deformací. Pacientovi je také položeno několik otázek týkajících se okolností, za kterých k poranění došlo, což lékaři při stanovení diagnózy pomůže.

Kromě klinického vyšetření může lékař požádat o provedení dalších diagnostických testů, jako je ultrazvuk penisu. Ultrazvuk poskytne podrobnější informace o rozsahu poškození a pomůže lékaři rozhodnout o nejlepším možném přístupu k léčbě.

Léčba

Léčba penilní zlomeniny je zpravidla chirurgická a spočívá v co nejrychlejší opravě porušené obálky penisu. Chirurgický zákrok se podle studie z roku 2024 provádí za účelem opravy porušené tunica albuginea a obnovení normální struktury penisu. Čím dříve je chirurgický zákrok po poranění proveden, tím lepší jsou výsledky léčby a nižší riziko trvalých komplikací.

Po chirurgickém zákroku jsou pacientovi předepsána antibiotika ke snížení rizika infekce a bolesti. Následná péče po operaci zahrnuje odpočinek, vyhýbání se sexuálním aktivitám a dodržování pokynů lékaře týkajících se péče o postoperativní ránu.

Je důležité si uvědomit, že léčba penilní zlomeniny je nezbytná a je třeba ji provést po zranění co nejdříve. Ignorování této lékařské situace podle výzkumu vede k vážným komplikacím, jako je trvalá impotence a deformace penisu. Pokud má muž podezření na penilní frakturu, měl by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, aby byla vhodná léčba zahájena co nejdříve.

Zdroje: YouTube.com, mayoclinic.org, healthline.com, medicalnewstoday.com