Změna času, ať už je o hodinu dopředu nebo dozadu, může mít různorodé dopady na naše zdraví. Tato periodická proměna ovlivňuje nejen náš biologický rytmus, ale může mít také negativní důsledky pro celkovou pohodu a zdravotní stav.

Jak na vypořádat s posunem času, se dozvíte v YouTube videu - kanál Jdidosebe.cz:

Zdroj: Youtube

Porucha cirkadiánního rytmu

Porucha cirkadiánního rytmu je jedním z hlavních dopadů změny času na naše zdraví. Studie říkají, že cirkadiánní rytmus je vnitřní biologický hodinový mechanismus, který reguluje mnoho fyziologických procesů, včetně spánku a bdění, teploty těla a hormonálních hladin. Změna času, jako je posun na letní nebo zimní čas, může narušit tuto přirozenou rovnováhu a vést k porušení spánkových vzorců a dalších cirkadiánních funkcí. Tento narušený rytmus může mít negativní dopady na naši schopnost spát, být bdělí a efektivně reagovat na denní aktivity.

Nespavost a únava

Studie říkají, že jedním z nejčastějších dopadů poruchy cirkadiánního rytmu je nespavost a únavnost. Lidé mohou mít potíže s usínáním, častěji se budí v průběhu noci nebo mají pocit, že nejsou během dne vyspalí a odpočatí. Nedostatečný spánek a neustálá únava mohou ovlivnit výkonnost v práci, škole nebo každodenním životě a mohou vést k dalším zdravotním problémům, jako je podrážděnost, snížená imunita a snížená kognitivní funkce.

Zvýšené riziko srdečních problémů

Změna času může podle výzkumů také zvýšit riziko srdečních problémů, jako jsou srdeční příhody, arytmie a další kardiovaskulární komplikace. Tento nárůst rizika je pravděpodobně spojen se změnou spánkových vzorců a zvýšeným stresem, který může negativně ovlivnit kardiovaskulární systém. Nedostatek kvalitního spánku a narušený biologický rytmus mohou způsobit dysfunkci autonomního nervového systému, zvýšení krevního tlaku a zvýšení hladiny stresových hormonů, což může přispět k rozvoji srdečních problémů.

Zvýšené riziko mrtvice

Změna času může také zvýšit riziko mrtvice, zejména ischemické mrtvice, která je způsobena nedostatkem krevního oběhu do mozku. Studie ukazují, že během prvních dnů po přechodu na letní nebo zimní čas je riziko výskytu ischemické mrtvice výrazně vyšší. Tento nárůst rizika může být spojen se změnami v našem spánkovém režimu a narušením biologického rytmu, které mohou ovlivnit cévní systém a zvýšit riziko krevních sraženin a aterosklerózy, což jsou faktory přispívající k mrtvici.

Psychické problémy

Narušení cirkadiánního rytmu a změna spánkových vzorců mohou také ovlivnit naše psychické zdraví a pohodu. Lidé mohou trpět úzkostí, podrážděností nebo depresí v důsledku změn ve spánkových vzorcích a narušení biologického rytmu. Nedostatek kvalitního spánku a neustálý pocit únavy mohou vést k emoční nestabilitě a snížené schopnosti řešit stresové situace.

Doporučené opatření

Abychom minimalizovali negativní dopady změny času na naše zdraví, je důležité přijmout několik opatření. Patří mezi ně postupné přizpůsobení se novému časovému režimu tím, že postupně posouváme čas spánku před přechodem na letní nebo zimní čas. Důležité je také udržovat pravidelný spánkový režim a vyhnout se stimulujícím látkám, jako je kofein, před spaním. Navíc je důležité sledovat své zdravotní stav a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc.

Zdroje:  www.youtube.com, www.nm.org, www.health.harvard.edu